Dětství je klíčové období pro vývoj mozku, který je ovlivněn různými zkušenostmi, včetně těch negativních, jako je opakované zneužívání nebo zanedbávání. Tyto zkušenosti mohou mít trvalé následky na duševní i fyzické zdraví. Můžeme je také považovat za evoluční strategii, tedy způsobu se mozek takto adaptuje nepříznivému prostředí.

Co vidím a slyším

Mozek dítěte, které je opakovaně vystavováno slovnímu napadaní, urážení, ponižování se vyvíjí odlišně v oblasti, která zpracovává zvuky, a v jemných asociačních vláknech, která propojují oblasti zapojené do tvorby a vnímání jazyka. To pak následně může ovlivnit schopnost komunikace a porozumění. Dítě tak třeba to zlé neslyší, nerozumí mu. Nebo naopak i neutrálnímu výroku vnímá či slyší.

Podobně jinak se vyvíjejí oblasti mozku pomáhající rozpoznávat obličej  u dítěte, které je očitým svědkem dlouhodobého domácího násilí. , Více si pak mimiku a neverbální komunikaci může vykládat jako ohrožení, či naopak proti signálům ohrožení je slepé.

Ohrožení a radost

Jedním z nejčastějších nálezů je zvýšená citlivost, fungování a struktuře amygdaly, plazího mozku, který nám slouží v případě pocitu ohrožení (strateghie uteč, utoč, zmrzni). To se může projevit jako impulzivita a zvýšená citlivost na nebezpečí. Strategie, která je ve světě, v kterém blízcí ohrožují pochopitelná, ovšem pro fungování v dalších blízkých vztazích není vždy vhodná

Mozkové systémy pro zpracování odměny, u týraných vykazují sníženou aktivitu. To naznačuje, že tyto osoby mají menší schopnost prožívat potěšení, radost a mohou mít potíže s motivaci. Díky tomu pak nezažívají tolik zklamání a marné snahy nebo se naopak snaží i v beznadějných situacích a radují se i z mála.

Mozkové sítě a spojení

Mozek je složen z různých sítí, které koordinují různé aspekty rozumu a emocí. Tyto komunikační sítě mohou být narušeny týráním Například, síť která je spojena s vlastním já a introspekcí, může být oslabena zanedbáváním, což vede k nižšímu sebevědomí a sebeúctě. Dalším příkladem je corpus callosum, umožňující komunikaci mezi hemisférami, a který může být poškozen týráním, což může vést k problémům se sladěním rozumu a emocí informací napříč různými mozkovými oblastmi

Poškození nebo evoluční adaptace?

Mozkových změny vyskytující se u osob, které prožili opakované a dlouhodobé týrání a zanedbávání můžeme vykládat jako negativní dopad, který ve svém důsledku negativně ovlivňuje kvalitu života v mnoha rovinách nebo evoluční adaptací, která umožňuje mozek lépe reagovat na nepříznivé podmínky a přežít ve světě, kde ti, co by měli milovat ubližují.