Výchova dětí je jednou z nejtěžších a nejodpovědnějších úloh, které může člověk mít. Každý rodič chce, aby jeho dítě bylo šťastné, zdravé a úspěšné. Ale jak toho dosáhnout? Existuje mnoho různých přístupů a metod, které rodiče používají, ale ne všechny jsou stejně efektivní. Někdy rodiče dělají chyby, které mohou mít negativní dopad na vývoj dětí. Existují ale i takové chyby, které rodič ve výchově musí udělat, protože jsou prospěšné pro zdravý růst dětí. Tyto chyby jsou ve skutečnosti nezbytné pro rozvoj dovedností, hodnot a osobnosti dětí. V tomto článku se podíváme na některé z nich.

Budete ti, co zakazují a omezují

Jednou z nejdůležitějších věcí, které rodič musí udělat, je stanovit dětem hranice. Hranice jsou pravidla, která určují, co je a co není povoleno, co je a co není vhodné, co je a co není bezpečné. Hranice pomáhají dětem pochopit, jak se mají chovat, jak respektovat sebe a ostatní, jak se vyhnout nebezpečí. Hranice by měly být jasné, konzistentní a přiměřené věku a schopnostem dětí.

Necháte své dítě selhávat

Další věc, kterou rodič musí udělat, je umožnit dítěti prožít selhání. Selhání je neodmyslitelnou součástí učení a růstu. Dítě, které nikdy nezažije selhání, nemůže poznat své slabiny, zlepšit se, překonat překážky a dosáhnout svých cílů. Selhání podporuje odolnost, schopnost řešit problémy, sebevědomí a motivaci. Rodič by měl dítěti dopřát prostor k experimentování, zkoušení nových věcí, riskování a chybění. Rodič by měl dítěti poskytnout podporu, povzbuzení a zpětnou vazbu, ale neřešit za něj jeho problémy.

Nepomůžete mu se všemi jeho problémy

Třetí věc, kterou rodič musí udělat, je neřešit vždy problémy svého dítěte. Rodič by měl být vedením, rádcem a pomocníkem, ale ne řešitelem. Dítě, kterému rodič vyřeší všechny problémy, se nenaučí myslet samostatně, kriticky a kreativně. Dítě se stane závislým, pasivním a nerozhodným. Rodič by měl dítěti pomoci identifikovat problém, nabídnout možná řešení, podpořit dítě v jeho volbě a ocenit jeho úsilí. Rodič by měl dítěti dovolit udělat chybu a poučit se z ní.

Neustoupíte, i když byste chtěli

Čtvrtá věc, kterou rodič musí udělat, je trvat si na prožití nepříjemných důsledky chování dítěte. Důsledky jsou následky, které vyplývají z činů dítěte. Důsledky pomáhají dítěti pochopit, že jeho chování má vliv na sebe i na ostatní, a že za něj musí nést odpovědnost přiměřenou svému věku a situaci. Důsledky by měly být logické, spravedlivé a přiměřené chování dítěte. Důsledky by měly být doprovázeny vysvětlením, proč jsou uplatněny, a vyjádřením lásky a péče.

Budete zklamávat

Pátá věc, kterou rodič musí udělat, je připustit, aby dítě prožívalo zklamání. Zklamání je pocit, který vzniká, když se nesplní očekávání. Ne každé „chci“, „musím mít“ či „potřebuju“ lze naplnit. Je dobře, že dítě má sny, očekávání a ambice, zároveň ne každé z nich lze naplnit či realizovat. Dítě se tímto učí reálným očekáváním a představám. Učí se tím také mít přiměřené cíle, nároky a nejen na Vás a na svět okolo, ale hlavně i na sebe. Rodič by měl dítěti poskytnout to, co potřebuje, ale ne to, co chce. Rodič by měl dítěti vysvětlit, proč mu nemůže vyhovět, nabídnout alternativu nebo kompromis, nebo mu umožnit si na to vydělat.

Necháte své dítě trpět nudou

Šestá věc, kterou rodič musí udělat, je nechat dítě cítit se znuděně. Nuda je stav, kdy dítě nemá nic zajímavého nebo zábavného k dělání. Nuda může být podnětem k rozvoji kreativity, fantazie, samostatné hry a objevování. Dítě, které je neustále baveno rodiči, televizí, počítačem nebo hračkami, se nenaučí využívat své vlastní zdroje, najít si záliby a být spokojené sám se sebou. Rodič by měl dítěti nabídnout různé možnosti, jak si vyplnit volný čas, ale nechat ho rozhodnout, co chce dělat. Rodič by měl dítěti dovolit nudu, ale ne ignorovat jeho potřeby.

Nebudete následování hodným vzorem

Sedmá věc, kterou rodič musí udělat, je být, ten proti kterému se dítě vymezí. Budete trapní a ti co jsou sto let za opicemi. Budete ti dospělý, kterými se Vaše dítě rozhodně nebude chtít stát. Při utváření identity dítěte v dospívání, se dítě musí nejdříve vymezit, musí si nejdříve říci „tohle nejsem“, aby pak mohlo hledat odpověď na otázku „Kdo jsem?“.

Budete chybovat a selhávat

Osmá věc, kterou jako rodiče musíte udělat, je selhávat a chybovat. Dítě, které by mělo ideální a bezchybné rodiče by chtělo být také ideální a bezchybné. Toho však nelze dosáhnout. Selhávání je běžnou součást života a chyby jsou nutné v procesu učení. Skrze vaše chyby a selhání se dítě učí jak může samo selhat, chybovat a poučit se z toho.

Chyby jsou nechtěné, ale nutné

Nároky, které na sebe, co by rodiče máme se spíše blíží ideálu než realitě. Realita je mnohem pestřejší než ideál. Je dobré mít ideál, ke kterému se vztahujeme. Nikdy ovšem nelze toho ideálu zcela dosáhnout. Nebýt ideálním rodičem je mnohdy těžké (pro nás i naše dítě), je to ale nutné a to i pro zdravý vývoj našeho někdy také neideálního potomka.