Výzkumy v oblasti vývojové psychologie v posledních letech výrazně více věnují pozornost vztahu otce a dítěte. Zejména hra mezi otcem a dítětem hraje klíčovou roli v emocionálním, sociálním a kognitivním rozvoji dítěte.

Význam fyzické hry mezi otcem a dítětem

Hra, kterou otcové s dětmi mají, je dle studií často hra více fyzická, akční a zahrnuje například náročnější a rizikovější formy zábavy. Tato interakce je nesmírně důležitá pro rozvoj dítěte a její četnost se zvyšuje se s věkem dítěte.

Dopad na sociální a emocionální rozvoj

Interakce mezi otcem a dítětem má silný vliv na sociální a emocionální vývoj dítěte. Děti se skrze hru učí empatii, porozumění sociálním interakcím a regulaci emocí, což se pozitivně projevuje v jejich schopnosti adaptace ve společenském prostředí.

Podpora kognitivního vývoje skrze hru

Hry otců s dětmi podporují rozvoj kognitivních schopností dítěte. Děti, které se účastní různých a pestrých forem hry, vykazují pokročilé schopnosti v řešení problémů a kreativním myšlení.

Rozšíření pohledu na rodičovskou interakci

Přestože byly dříve zkoumány především matky, dnes je zřejmá potřeba prohloubit pochopení role otce ve vývoji dítěte. Otcové přinášejí do výchovy dítěte jedinečné aspekty, které mají zásadní význam pro celkový vývoj dítěte.

Jen je nechtě ať si hrají

Je důležité, aby společnost a odborníci poskytovali podporu otcům v jejich aktivní roli v životech dětí. Hra mezi otcem a dítětem má dlouhodobé pozitivní důsledky pro vývoj dítěte, což zdůrazňuje význam podpory tohoto aspektu rodičovství.

Zdroje

  1. Robinson, E. L. (2021). A Systematic Review of Father–Child Play Interactions and… PMC. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8153002/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8153002/).
  2. Amodia-Bidakowska, Annabel & Laverty, Ciara & Ramchandani, Paul. (2020). Father-child play: A systematic review of its frequency, characteristics, and potential impact on children’s development. *ResearchGate*. [https://www.researchgate.net/publication/342508892_Father-child_play_A_systematic_review_of_its_frequency_characteristics_and_potential_impact_on_children’s_development
  3. Rollè, L. (2019). Father involvement and cognitive development… – APA PsycNet. [https://psycnet.apa.org/record/2019-68364-001](https://psycnet.apa.org/record/2019-68364-001).
  4. Lamb, M. E. (2013). Father-child relationships. APA PsycNet. [https://psycnet.apa.org/record/2012-30818-007](https://psycnet.apa.org/record/2012-30818-007).
  5. Rollè, L. (2019). Father Involvement and Cognitive Development in Early… Frontiers in Psychology. [https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02405]